Medezeggenschap

De medezeggenschap van studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt geregeld via de ondernemingsraden.

De UvA heeft twee medezeggenschapsorganen op centraal niveau; de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Studentenraad (CSR). Samen vergaderen de CSR en de COR in de Gezamenlijke Vergadering (GV).

Decentrale ondernemingsraden

De Centrale Ondernemingsraad (COR) wordt gekozen uit de ondernemingsraden van de zeven faculteiten en de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (bestuursstaf en centrale eenheden, GOR).

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

11 oktober 2017