Beste in Europa

Taalwetenschappers met uiteenlopende theoretische oriëntaties werken nauw samen met als uitgangspunt dat fundamenteel inzicht in taalkundige fenomenen alleen bereikt kan worden als die vanuit een veelheid van invalshoeken worden benaderd. Belangrijke invals- hoeken zijn taalverwerving, taalvariatie, taalmodellering en taaltypologie, toegepast op reguliere talen, creool- talen en gebarentalen. Het vak wordt in de volle breedte bestudeerd en onderwezen. In de QS World University Rankings by Subject 2012 staat het als hoogste geclasseerd in continentaal Europa en het is daarmee één van de meest toonaangevende groepen in de wereld.

Taalwetenschap op televisie

Paul Boersma in Pavlov

Lees verder

Taalwetenschap op televisie

De oorsprong van taal in het programma Klokhuis

Lees verder