Rechten

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam heeft een internationaal en interdisciplinair profiel, en hecht aan het tot maatschappelijke waarde brengen van kennis. In zowel onderwijs als onderzoek wordt samengewerkt met andere rechtenfaculteiten in binnen- en buitenland. Medewerkers van de faculteit zijn niet alleen actief in de verscheidene eigen onderzoeksinstituten, maar ook in de rechtspraak, in het bedrijfsleven en in maatschappelijke organisaties.

Bacheloropleidingen

Bachelors aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid:

Juridische

Masters

aan de UvA

Alle opleidingen